آتل ریجید ( آتل نارنجی)

آتل ریجید

  • آتل ریجید جسمی سفت است که از کوچکترین حرکت بدن جلوگیری می کند .
  • معمولاً در جعبه کمک های اولیه یافت می شود و برای درمان و پیشگیری از آسیب بیشتر به استخوان شکسته به کار برده می شود .
  • آتل سفت و سخت دو تکه ریجید معمولاً از پلاستیک یا فلز با بند تسمه ای شکل ساخته می شود .
  • با اهمیت ترین مواظبت اولیه برای یک عضئ شکسته یا مشکوک به شکستگی ، بی حرکت کردن آن و مساعد ترین راه برای این کار به کار بردن آتل یا اسپلینت هست .
  • آتل یا اسپلینت ابزاری است که یا از قبل برای این کار تولید شده و یا شخص یاری رساننده آن را با بهره گیری از وسایلی که در محل سانحه درمعرض است می سازد .

مشخصات آتل دو تکه (ریجید)

  • مساعد برای تثبیت سریع دست و پا
  • وزن خیلی سبک
  • امکان شستشوی راحت
  • کیف قابل حمل

نقد و بررسی آتل رجید

 از آتل های به کار برده در آسیب های ساق پا می توان به آتل ریجید اشاره کرد. آتل ریجید  مثل آتل برزنتی از یک مشمع دو لایه تولید شده که به جای خود به سه قسمت طولی تقسیم می گردد و در هر لایه یک بدنه سخت و محکم قرار داده می شود تا در حین آتل بندی  به هر دوسو انحنا و خمیدگی نداشته باشد. آتل زدن عمل تثبیت عضو داخلی خود را تقویت می کند و نیز دور آتل ریجید  باندهایی چسبانده می شود تا پس از قرار دادن عضو آسیب دیده در داخل آن ، نوارهای چسب به طرف مقابل هدایت شده و اندام صدمه دیده در داخل آن ثابت شود. آتل ریجید  در دو سایز بالغ و کودک طرح ریزی و تولید شده است و کاور این آتل قابلیت شستن  را داشته و هر دوآنها در کیف مخصوص برزنتی قابل حمل عرضه می شوند.