آتل بادی

  • ثابت نمودن عضو شکسته و جلوگیری از خونریزی
  • دارای دریچه یکطرفه برای جلوگیری از نشت هوا
  • قابلیت استفاده در اشعه X و MRI
  • ست 6 آتل مچ پا، مچ پا و ساق بلند، ساق کوتاه، ساق بلند، مچ و دست کوتاه، مچ و بازوی بلند.
  • کیف حمل و قرارگیری هر قطعه در محفظه جداگانه ای
  • بسته شدن آتل به کمک زیپ سرعت کار با آتل را بالا میبرد و کاربرد آتل را بسیار ساده می نماید.
  • همراه با پمپ باد و کیف مخصوص حمل و قرار گیری هر قطعه در محفظه جداگانه ای
  • دارای پمپ
  • قابلیت شستشوی آسان
  • یک سال ضمانت