صندلی حمل بیمار (صندلی پله)

  • طول: 65 سانتی متر
  • عرض: 52 سانتی متر
  • ارتفاع: 94 سانتی متر
  • ابعاد جمع شده: 94x52x18
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • قدرت تحمل وزن: 160 کیلوگرم