برانکارد آمبولانسی A6

برانکارد آمبولانسی سه شکن مدل A6

 • برانکارد پا چلاقی برای افزایش سرعت و راحتی انتقال بیمار
 • قابل تبدیل به صندلی
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیومی
 • پشت سری قابل تنظیم
 • دستگیره های جانبی باز شونده
 • قفل ایمنی زمان حمل
 • دارای سه کمربند بیمار
 • طول برانکارد 195سانتیمتر
 • عرض 55 سانتیمتر
 • ارتفاع از سطح زمین 85 سانتیمتر
 • ارتفاع در حالت جمع شده 25 سانتیمتر
 • ارتفاع بارگذاری 64 سانتیمتر
 • ارتفاع صندلی 140 سانتیمتر
 • عمق صندلی 114 سانتیمتر
 • وزن 39 کیلو گرم
 • حد بارگذاری 180 کیلو گرم