نمایش دادن همه 12 نتیجه

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکار آمبولانسی صندلی شونده مدل L2

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد آمبولانسی A6

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد اسکوپ (برانکارد قاشقی)

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد بسکت دو تکه

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد بسکت یک تکه

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد تاشو دو شکن (برانکارد برزنتی)

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد تاشو سه شکن ( برانکارد کوهستان)

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد صندلی شونده (چیر استرچر)

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد ویژه آمبولانس کالسکه ای

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

برانکارد ویژه آمبولانسی مدل A9

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

پتوی حمل بیمار ( کری شیت )

انواع برانکارد و تجهیزات حمل بیمار

صندلی حمل بیمار (صندلی پله)