تشک وکیوم (تشک خلا)

  • طول: 210 سانتی متر
  • عرض: 105 سانتی متر
  • قطر: 6 سانتی متر
  • وزن خالص: 8 کیلوگرم
  • قدرت تحمل وزن: 160 کیلوگرم