جلیقه ثابت سازی ستون فقرات (KED)

  • دارای انعطاف پذیری در جهت افقی و فاقد انعطاف و ثابت در جهت عمودی
  • امکان عبور اشعه ایکس
  • قابلیت شستشوی آسان
  • دارای کیف جهت سهولت در حمل