ساکشن دستی

  • قابلیت مکش به صورت 50 درصد و 100 درصد
  • محفظه نگهداری مخاط قابل استریل
  • قابل استفاده برای بزرگسال و اطفال
  • دارای کیف