امکان ثابت نمودن عضو شکسته  و جلو گیری از خونریزی

قابلیت استفاده در اشعه X و MRI

 6 تکه شامل 3 آتل دست و 3 آتل پا که به ترتیب تا مچ دست،  تا آرنج دست،  دست کامل و همینطور تا مچ پا،  تا زانو و پای کامل میباشد

کیف  حمل و قرار گیری  هر  قطعه در محفظه جداگانه ای

دارای پمپ  

قابلیت شستشوی آسان

یک سال ضمانت

آتل بادی