کیف احیا مصوب

  • کیف احیا مصوب دارای بخش بندی داخلی
  • محل قرار گیری کپسول اکسیژن پرتابل به صورت مجزا با دسترسی از کنار کیف مصوب
  • جانمایی جداگانه جهت ابزار جراحی و لارنگوسکوپ
  • پارچه ضد آب با تراکم بالا
  • دارای نوار شبرنگ