کیف احیای آلومینیومی

  • کیف احیا آلومینیومی دارای لبه هایی از جنس آلومینیوم آلیاژی بسیار قوی
  • دارای دسته بسیار قوی جهت حمل مطمئن
  • امکان استفاده از بند روی دوش کیف احیا آلومینیومی
  • دارای دو قفل کلید دار
  • حمل سریع و آسان
  • طراحی جانمایی جهت کلیه لوازم مورد نیاز