تیپ های مختلف آمبولانس بر اساس افزایش سطح مراقبت از بیمار به ۳ تیپ Aو Bو C تعریف می گردد.

در این مقاله به معرفی انواع آمبولانس و لیست تجهیزات استاندارد هر کدام از تیپ های آمبولانس بر اساس استاندارد شماره ۴۳۷۴ موسسه ملی استاندرد ایران میپردازیم. 
بدین منظور ابتدا تعریفی از آمبولانس و سپس معرفی انواع (تیپ های مختلف) مختلف آمبولانس را ارائه نموده و سپس لیست تجهیزات هر مدل جهت آشنایی ارائه می گردد.

آمبولانس
خودرویی که امکان حضور حداقل دو نفر افراد آموزش دیده در فعالیت مرتبط جهت مراقبت و حمل و نقل یک بیمار بر روی برانکار در آن وجود داشته باشد.
انواع آمبولانس

آمبولانس جهت حمل و نقل بیمار (نوع A)
آمبولانس که جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانسی طراحی و تجهیز شده است.دو نوع آمبولانس حمل ونقل وجود دارد.نوعA1: مناسب برای حمل و نقل یک بیمار (روی برانکار)نوعA2: مناسب برای حمل و نقل یک یا چند بیمار (روی برانکار و /یا صندلی یا نیمکت)
آمبولانس اورژانس (نوع B)
آمبولانسی که جهت حمل و نقل، درمان های اولیه و پایش بیمارن طراحی و تجهیز شده است.
واحد سیار مراقبت های ویژه (نوع C)
آمبولانس که جهت حمب و نقل، درمان های پیشرفته و پایش بیماران طراحی و تجهیز شده است.

تجهیزات استاندارد تیپ های مختلف آمبولانس
تجهیزات استاندارد تیپ های مختلف آمبولانس

تجهیزات آمبولانس تیپ A

 • برانکارد اصلی(ثابت و متحرک)../یا پتو یا تشک جا به جایی بیمار…/رویه قابل شستشو…/ملحفه یکبار مصرف…صندلی جهت پرستار…از هر کدام  1 عدد
 •  چیر استرچر(وسیله برای حمل و بیمار در وضعیت نشسته) 1 عدد
 • پتو 2 عدد
 • مخزن اکسیژن ثابت(کمینه ۲۰۰۰ لیتر)یا دو سیلندر اکسیژن ۱۰لیتری( تا ۲۰۰۰لیتر قابل کاهش) 1 عدد
 • اکسیژن پرتابل …مانومتر 1 عدد
 • آمبوبگ….با ماسک….و لوله های هوایی(بزرگسال… و اطفال…) و ماسک تهویه دهانی… از هر سایز 1 عدد
 • ساکشن برقی قابل حمل و شارژ….ساکشن دستی یا پدالی…. 1 عدد
 • دستگاه سنجش فشار خون دستی قابل حمل و گوشی پزشکی…..(بزرگسال…و اطفال…) 1 عدد
 • دماسنج( با کمینه ۳۵ درجه تا ۴۲ درجه سلسیوس) 1 عدد
 • چراغ قوه قلمی جهت معاینه…. و چراغ قوه بزرگ….. از هرکدام 1 عدد
 • محلول های تزریقی(از هر نوع یک لیتر)طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت ۴ عدد
 • تجهیزات تزریقی(در سایز های مختلف)طبق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت ۴ عدد
 • آویز سرم متصل به بدنه یا سقف با ارتفاع مناسب جهت تزریق 1 عدد
 • دستگاه AED   
 • کیف احیا…لارنگوسکوپ…ایروی….لوله تراشه…پنس مگیل….(چیدمان مطابق دستور العمل) 1 عدد
 • ست کامل پانسمان… 1 عدد
 • لگن ادرار…مدفوع….کیسه استفراغ…از هرکدام 2 عدد
 • ظرف جمع آوری ادرار غیر شیشه ای (یورین بگ) 2 عدد
 • (ظرف اقلام برندهSAFETY BOX 1 تعداد ۱عدد
 • دستکش جراحی استریل (جفت) 2 عدد
 • دستکش غیر استریل (بسته ۱۰۰ عددی) 1 عدد
 • کیسه زباله و…مواد شوینده و ضد عفونی…. 1 عدد
 • پوشاک محافظتی با روپوش یا شنل با نوار شبرنگ(هر نفر) 1 عدد
 • دستکش ایمنی محافظ هر نفر(جفت) 1 عدد
 • مجموعه ابزار نجات سبک (طناب…تبر…دیلم…چکش شیشه شکن و ….) 1 عدد
 • ابزار برنده کمربند ایمنی 1 عدد
 • مثلث اخطار(شبرنگ یا چراغ) ۲ عدد
 • سیلندر اطفا حریق 1 عدد
 • ارتباط داخلی بین کابین راننده و کابین بیمار 1 عدد
 • درج نام موسسه در دو طرف بدنه و پشت آمبولانس(مطابق دستور العمل) 2 عدد
 • هواکش…سیستم تهویه …کولر….بخاری…آژیر…چراغ گردان…پروژکتور…از هرکدام 1 عدد

تجهیزات آمبولانس تیپ B

 • برانکارد اصلی(ثابت و متحرک)../یا پتو یا تشک جا به جایی بیمار…/رویه قابل شستشو…/ملحفه یکبار مصرف…صندلی جهت پرستار…از هر کدام 1 عدد
 • برانکارد اسکوپ 1 عدد
 • چیر استرچر(وسیله برای حمل و بیمار در وضعیت نشسته) 1 عدد
 • تشک خلا 1 عدد
 • پتو 2 عدد
 • لانگ بک برد با ثابت نگهدارنده سر و تسمه های نگهدارنده 1 عدد
 • وسیله کشش فمور ( آتل تراکشن) 1 عدد
 • ست کامل ثابت سازی شکستگی…ست آتل گردنی… 1 عدد
 • ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات با قابلیت باز شدن(ked)  تعداد 1 عدد
 • مخزن اکسیژن ثابت(کمینه ۲۰۰ لیتر)یا دو سیلندر اکسیژن ۱۰لیتری با اتصال سریع 1 عدد
 • اکسیژن پرتابل یا (کمینه ۴ لیتر)….و مانومتر….با اتصال سریع 1 عدد
 • آمبوبگ….با ماسک….و لوله های هوایی(بزرگسال… و اطفال…) از هر سایز 1 عدد
 • ساکشن برقی قابل حمل و شارژ….ساکشن دستی یا پدالی…. 1 عدد
 • دستگاه سنجش فشار خون دستی قابل حمل و گوشی پزشکی…..(بزرگسال…و اطفال…) 1 عدد
 • دماسنج( با کمینه ۲۸ درجه تا ۴۲ درجه سلیسیوس و با کمینه ۳۵ درجه تا۴۲ درجه سلیسوس)از هرکدام 1 عدد
 • وسیله ای برای تعیین قند خون(گلوکومتر) 1 عدد
 • پالس اکسی متر 2 عدد
 • چراغ قوه قلمی جهت معاینه…. و چراغ قوه بزرگ….. از هرکدام 1 عدد
 • داروهای ضد درد(مطابق با اخرین دستور العمل وزرات بهداشت)
 • محلول های تزریقی(از هر نوع یک لیتر)طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت 4 عدد
 • تجهیزات تزریقی(در سایز های مختلف)طبق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت 4 عدد
 • آویز سرم متصل به بدنه 2 عدد
 • دفیبراتور قابل حمل با ثبت کننده ریتم(در صورت تمایل می توان از دستگاه یا دفیبراتور قابل حمل با تثبیت کننده ریتم و داده های قابل ثبت
 • استفاده نمودAED تعداد 1 عدد
 • پایشگر قلبی …و* ضربان ساز قلبی (خارج ار بدن) 1 عدد درصورت تمایل میتوان از وسیله ای با قابلیت دو یا چند مورد از این کارها استقاده نمود 
 • کیف احیا…لارنگوسکوپ…ایروی….لوله تراشه…پنس مگیل….(چیدمان مطابق دستور العمل) 1 عدد
 • ست کامل پانسمان….ست کامل پانسمان سوختگی…. 1 عدد
 • ظرف نگه دارنده عضو قطع=+۲یا ۴درجه سیلیسیوس نگهداری کند ۱ عدد
 • لوله معدی با محلقات (در سه سایز) 1 عدد
 • لگن ادرار…مدفوع….کیسه استفراغ…از هرکدام 2 عدد
 • ظرف جمع آوری ادرار غیر شیشه ای (یورین بگ)  2 عدد
 • (ظرف اقلام برنده)SAFETY BOX تعداد 1 عدد
 • دستکش جراحی استریل (جفت) 5عدد
 • دستکش غیر استریل (بسته ۱۰۰ عددی) 1 عدد
 • کیسه زباله و…کیسه زواید بالینی…. مواد شوینده و ضد عفونی…. 1 عدد
 • کیت زایمان اضطراری 1 عدد
 • پوشاک محافظتی با روپوش یا شنل با نوار شبرنگ(هر نفر) 1 عدد
 • دستکش ایمنی/دستکش محافظ(جفت)…کفش ایمنی(جفت)…کلاه ایمنی…..هر نفر 1 عدد
 • مجموعه ابزار نجات سبک (طناب…تبر…دیلم…چکش شیشه شکن و ….) 1 عدد
 • ابزار برنده کمربند ایمنی 1 عدد
 • مثلث اخطار(شبرنگ یا چراغ) 2 عدد
 • سیلندر اطفا حریق 1 عدد
 • فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت نصب بر روی خودرو (بی سیم خودرویی) 1 عدد
 • فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت حمل (بی سیم دستی) 1 عدد
 • دسترسی به شبکه تلفن عمومی از طربق فرستنده و گیرنده رادیویی معمولی یا تلفن همراه  1 عدد
 • ارتباط داخلی بین کابین راننده و کابین بیمار 1 عدد
 • درج نام موسسه در دو طرف بدنه و پشت آمبولانس(مطابق دستور العمل) 2 عدد
 • هواکش…سیستم تهویه …کولر….بخاری…آژیر…چراغ گردان…پروژکتور…از هرکدام 1 عدد

تجهیزات آمبولانس تیپ C

 • برانکارد اصلی(ثابت و متحرک)../یا پتو یا تشک جا به جایی بیماربا رویه قابل شستشو…/ملحفه یکبار مصرف…صندلی جهت پرستار…از هر کدام 1 عدد
 • برانکارد اسکوپ 1 عدد
 • چیر استرچر(وسیله برای حمل و بیمار در وضعیت نشسته) 1 عدد
 • تشک خلا 1 عدد
 • پتو 2 عدد
 • لانگ بک برد با ثابت نگهدارنده سر و تسمه های نگهدارنده 1 عدد
 • وسیله کشش فمور ( آتل تراکشن) 1 عدد
 • ست کامل ثابت سازی شکستگی…ست آتل گردنی… 1 عدد
 • ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات با قابلیت باز شدن(ked)  تعداد 1 عدد
 • مخزن اکسیژن ثابت(کمینه ۲۰۰ لیتر)یا دو سیلندر اکسیژن ۱۰لیتری با اتصال سریع 1 عدد
 • اکسیژن پرتابل (کمینه ۴ لیتر)….و مانومتر….با اتصال سریع 1 عدد
 • آمبوبگ….با ماسک….و لوله های هوایی(بزرگسال… و اطفال…) از هر سایز 1 عدد
 • ساکشن برقی قابل حمل و شارژ….ساکشن دستی یا پدالی…. 1 عدد
 • دستگاه سنجش فشار خون دستی قابل حمل و گوشی پزشکی…..(بزرگسال…و اطفال…) 1 عدد
 • دماسنج( با کمینه ۲۸ درجه تا ۴۲ درجه سلیسیوس و با کمینه ۳۵ درجه تا۴۲ درجه سلیسوس)از هرکدام 1 عدد
 • وسیله ای برای تعیین قند خون(گلوکومتر) 1 عدد
 • پالس اکسی متر 2 عدد
 • چراغ قوه قلمی جهت معاینه…. و چراغ قوه بزرگ….. از هرکدام 1 عدد
 • داروهای ضد درد(مطابق با اخرین دستور العمل وزرات بهداشت)
 • محلول های تزریقی(از هر نوع یک لیتر)طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت 4 عدد
 • تجهیزات تزریقی(در سایز های مختلف)طبق آخرین دستور العمل وزارت بهداشت 4 عدد
 • آویز سرم متصل به بدنه 2 عدد
 • دفیبراتور قابل حمل با ثبت کننده ریتم(در صورت تمایل می توان از دستگاه یا دفیبراتور قابل حمل با تثبیت کننده ریتم و داده های قابل ثبت
 • استفاده نمودAED تعداد 1 عدد
 • پایشگر قلبی …و* ضربان ساز قلبی (خارج ار بدن) 1 عدد درصورت تمایل میتوان از وسیله ای با قابلیت دو یا چند مورد از این کارها استقاده نمود 
 • کیف احیا…لارنگوسکوپ…ایروی….لوله تراشه…پنس مگیل….(چیدمان مطابق دستور العمل) 1 عدد
 • ست کامل پانسمان….ست کامل پانسمان سوختگی…. 1 عدد
 • ظرف نگه دارنده عضو قطع=+۲یا ۴درجه سیلیسیوس نگهداری کند 1 عدد
 • لوله معدی با محلقات (در سه سایز) 1 عدد
 • لگن ادرار…مدفوع….کیسه استفراغ…از هرکدام 2 عدد
 • ظرف جمع آوری ادرار غیر شیشه ای (یورین بگ)  2 عدد
 • (ظرف اقلام برنده)SAFETY BOX تعداد 1 عدد
 • دستکش جراحی استریل (جفت) 5عدد
 • دستکش غیر استریل (بسته ۱۰۰ عددی) 1 عدد
 • کیسه زباله و…کیسه زواید بالینی…. مواد شوینده و ضد عفونی…. 1 عدد
 • کیت زایمان اضطراری 1 عدد
 • پوشاک محافظتی با روپوش یا شنل با نوار شبرنگ(هر نفر) 1 عدد
 • دستکش ایمنی/دستکش محافظ(جفت)…کفش ایمنی(جفت)…کلاه ایمنی…..هر نفر 1 عدد
 • مجموعه ابزار نجات سبک (طناب…تبر…دیلم…چکش شیشه شکن و ….) 1 عدد
 • ابزار برنده کمربند ایمنی 1 عدد
 • مثلث اخطار(شبرنگ یا چراغ) 2 عدد
 • سیلندر اطفا حریق 1 عدد
 • فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت نصب بر روی خودرو (بی سیم خودرویی) 1 عدد
 • فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت حمل (بی سیم دستی) 1 عدد
 • دسترسی به شبکه تلفن عمومی از طربق فرستنده و گیرنده رادیویی معمولی یا تلفن همراه  1 عدد
 • ارتباط داخلی بین کابین راننده و کابین بیمار 1 عدد
 • درج نام موسسه در دو طرف بدنه و پشت آمبولانس(مطابق دستور العمل) 2 عدد
 • هواکش…سیستم تهویه …کولر….بخاری…آژیر…چراغ گردان…پروژکتور…از هرکدام 1 عدد
 • تجهیزات حفاظت فردی در برابر عفونت (ماسک …عینک و ….)  1 عدد
 • کاپنومتر (جهت سنجش co2خون ) 1 عدد
 • ونتیلاتور باشیر peepقابل تنظیم باست 1 عدد
 • کاتترهای سیاهرگ مرکزی 1 عدد
 • وسیله تزریق حجمی 1 عدد
 • کیت تخلیه قفسه سینه 1 عدد
 • دستگاه ایجاد بخار سرد( نبولایزر) 1 عدد
 • وسیله پمپ تزریق 1 عدد
 • دستگاه سنجش فشار خون خودکار در دو سایز بازو بند اطفال و بزرگسال نوع داپلر ۱ عدد
 • سیستم تزریق به گونه ای که اجازه تزریق مایع گرم شده در دمای ۳۷ درجه سیلسیوس=+۲ درجه سلیسیوس را بدهد(قابلیت حمل و نقل
 • این سامانه الزامی نیست) ۱ عدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.