بند عنکبوتی

  • ثابت کردن کامل بیمار بر روی انواع برانکارد
  • استحکام قدرت بالا
  • قابلیت شستشو و ضدعفونی
  • دارای چسبک جهت اتصال به برانکارد