کیف احیا مصوب

دارای بخش بندی داخلی

محل قرار گیری کپسول اکسیژن پرتابل به صورت مجزا با دسترسی از کنار کیف

جانمایی جداگانه جهت ابزار جراحی و لارنگوسکوپ

پارچه ضد آب با تراکم بالا

دارای نوار شبرنگ