چک لیست جامبگ دارویی وCPR 

لوازم استاندارد کیف احیا  kif 1
آمپول اپی نفرین 10
آمپول آتروپین 5
آمپول نالوکسان 5
آمپول متوکلروپرامید 5
آمپول لازیکس 5
آمپول دگزامتازون 5
آمپول کلروفنیرامین 3
آمپول هیوسین 3
آمپول لیدوکائین ياآميودارون 2
آمپول آمینوفیلین 3
آمپول فنی توئین 3
آمپول دیازپام 5
آمپول هالوپریدول 3
آمپول بی پریدین 3
آمپول رانیتیدین 3
آمپول فنوباربیتال 3
آمپول هیدروکورتیزون 4
ویال دکستروز هایپرتونیک 20 و 50 درصد 2عدد50%
1عدد 25%
آب مقطر 5
قرص آ اس آ 80 ميلي گرم 20
قرص کاپتوپریل 25 ميلي گرم 10
قرص ديازپام 10
پرلTNG 20
اسپری سالبوتامول 1
پماد سوختگی شفاف 1
آنژیوکت آبی يا زرد 2
آنژیوکت صورتی 3
آنژیوکت سبز 2
آنژيوكت خاكستري 1
نید 5
سرنگ 20 سس سی 2
سرنگ 5 سی سی 5
سرنگ 2 سی سی 5
باند 5
باند سه گوش 2
سرجي فيكس سر 5عدد
1رول
گاز استریل 5
گاز غیر استریل 5
دستکش معاینه لاتکس 5
چسبCM 2
چسب لوکوبلاست 1
ست سرم 2
پد الكل يا پد بتادين يا اسپري الكل 20عدد
1افشانه
Air way( ست كامل) 1
گوشی پزشک 1
فشارسن 1
گارو 1
قیچ 1
پن 1
ترمومت 1
چراغ قو 1
آبسلانگ 5
ماسک صورتی یکبار مصرف(عدد) 3
گلوكومتر و نوار تست(عدد) 1


کپسول اکسیژن پرتابل1 تا 2 ليتري با متعلقات و ماسك ساده يا كانولاي بيني 1
آمبوبگ اطفال با متعلقات 1
آمبوبگ بزرگسال با متعلقا 1
دهان باز کن 1
لارنگوسکوپ با 2 باتري رزرو 1
ساکشن دستی یا پای 1
سوند نلاتون درسايزهاي مختلف 2
لوله تراشه در سایزهای مختلف شماره3يا4،1عدد
شماره5يا6،1عدد
شماره7و7.5و8 از هر كدام 1 عدد
سرم نرمال سالینcc250 يا500 2
پنس مگيل 1
گايد اطفال و بزرگسال 1

پالس اکسیمتر انگشتی 1

منبع: 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

اداره اورژانس پيش بيمارستاني