ثابت نگهدارنده سر(هد ایموبلایزر)

مناسب جهت استفاده در مصدومیت های ضایعه نخاعی

جهت ثابت نمودن سر بر روی انواع برانکارد، برانکارد تاشو، انواع اسکوپ، لانگ بک برد ها

قابل استفاده در X-Ray 

قابلیت شستشو با انواع مواد شوینده و استریل کننده